Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

pjotreqqq
12:54
3949 16ab 500
pjotreqqq
12:53
Czasem brak jednej osoby sprawia, że świat zdaje się wyludniony.
— Alphonse de Lamartine
Reposted fromlugola lugola viaheartbreak heartbreak
pjotreqqq
12:53
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaheartbreak heartbreak
pjotreqqq
12:50
3468 a875 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaheartbreak heartbreak
pjotreqqq
12:50
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaheartbreak heartbreak
pjotreqqq
12:50
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
12:50
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaheartbreak heartbreak
pjotreqqq
12:50
6660 c965 500
pjotreqqq
12:49
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viaheartbreak heartbreak
pjotreqqq
12:47
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viashithappenss shithappenss
pjotreqqq
12:47
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
pjotreqqq
12:47
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
pjotreqqq
12:45
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viasatyra satyra
pjotreqqq
12:44
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viazycienaspsuje zycienaspsuje
pjotreqqq
12:43
4778 3a2f 500
pjotreqqq
12:40
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia
— Palell soup
12:40
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
pjotreqqq
12:40
3287 fdba 500
Borszewicz
pjotreqqq
12:40
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
pjotreqqq
12:38
2977 614b 500
Reposted fromnanago nanago viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl