Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

pjotreqqq
23:08
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoszko goszko
pjotreqqq
22:43
4612 cee4
Reposted fromkreatura kreatura viagoszko goszko
pjotreqqq
22:42
8061 bfa0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagoszko goszko
22:42
pjotreqqq
21:49
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viaeternaljourney eternaljourney
pjotreqqq
21:49
pjotreqqq
21:49
pjotreqqq
21:24

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viaolczimusial olczimusial

September 09 2017

21:18
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaolczimusial olczimusial
pjotreqqq
21:17
0637 f9cc 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaolczimusial olczimusial
pjotreqqq
21:16
pjotreqqq
21:15
pjotreqqq
21:15
pjotreqqq
21:13
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viaolczimusial olczimusial
pjotreqqq
21:13
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viaolczimusial olczimusial
21:13
7153 1988
Reposted fromshitsuri shitsuri viaolczimusial olczimusial
pjotreqqq
21:12
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaolczimusial olczimusial
pjotreqqq
21:08
1070 7f2a
pjotreqqq
21:05
4829 c7e8
pjotreqqq
21:05
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl